Composición Érguete

A estructura da Asociación a conforma o seguinte equipo humano:

  • ASAMBLEA XERAL DE SOCIOS

Hoxe en día contamos cun total de 158 socios.

  • XUNTA DIRECTIVA composta por:

A Presidenta

O Secretario

A Tesoureira

e 6 Vogais

  • EQUIPO TÉCNICO

Unha Educadora Social

e unha Traballadora Social.

  • PERSOAL VOLUNTARIO