Curso Auxiliar Forestal 2016/17

xunta_gal 1_Logo_UE marca_galicia

Nome da operación
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

O FSE invirte no teu futuro

Resumo de indicadores de execución e resultado

(resumo claro de resultados cualitativos esperados)